Ceny i Rezerwacja

il. nocy
Zobacz prezentację 3D Hostelu

Hostele Wrocław, Rynek, Centrum - tanio - Hostel Wratislavia Zaprasza!

Kontakt

 

Hostel Wratislavia
Ul. Komuny Paryskiej 19
50-451 Wrocław


+ 48 71 36 00 822
tel. 607 587 597 
e-mail: recepcja@hostel-wratislavia.pl

Rezerwacje grupowe:
+ 48 71 36 00 822
e-mail: biuro@hostel-wratislavia.pl

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Atar Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych w zakresie podanym w formularzu kontaktowym w celu przygotowania i przekazania mi odpowiedzi na moją wiadomość.

 

Informujemy, że:

1)      administratorem przekazanych danych jest Atar Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Komuny Paryskiej 19, 50-451 Wrocław, KRS: 0000331833, NIP:8992668655;

2)      dane będą przetwarzane w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na przesłaną wiadomość „e-mail” (np. przedstawienia oferty);

3)      dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne;

4)      dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymiany wiadomości z pracownikiem administratora danych oraz przez okres późniejszy – tak długo, jak długo przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na charakter kontaktu;

5)      podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do udzielenia odpowiedzi na wiadomość i podtrzymanie kontaktu, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością realizacji ww. celów.

 

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,

2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

3) żądania usunięcia Państwa danych,

4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

6) żądania przenoszenia danych,

7) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Numer konta bankowego:

Santander Bank
22 1090 2529 0000 0001 4806 0400

ATAR Sp. z o.o.

Ul. Komuny Paryskiej 19
50-451 Wrocław


 

Zapraszamy również do

dwor liczyrzepy relaks
pfr
Podmiot otrzymał subwencję finansową z środków PFR